Huis­arts­prak­tijk Soeter
Raadhuisstraat 49
2271 DG Voorburg
Nederland

Let op! Deze loca­tie is tij­de­lijk open van maan­dag t/m vrij­dag van 9.00 uur — 9.30 uur. 

Op 18/5 t/m 22/5 geslo­ten i.v.m. vakantie. 

Bloed­af­na­me­tij­den:
Maan­dag t/m vrij­dag: 08.15 — 08.45 uur

Huis­arts­prak­tijk Soe­ter
Raad­huis­straat 49
2271 DG Voor­burg
Neder­land