Makroon Medisch Centrum
Nieuwe Passeerdersstraat 8
1016 XP Amsterdam
Nederland

De bloed­af­na­me wordt ver­richt door het per­so­neel van HAP Makroon. 


Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van een (huis)arts, bloed laten prik­ken en ander mate­ri­aal inle­ve­ren zoals uri­ne en/of ontlasting.
De bloed­af­na­me wordt ver­richt door het per­so­neel van HAP Makroon.

Bloed­af­na­me­tij­den:
Maan­dag t/m vrij­dag: 09.00 — 18.00 uur

Makroon Medisch Cen­trum
Nieu­we Pas­seer­ders­straat 8
1016 XP Amster­dam
Neder­land
Tele­foon: 0202373650
Web­si­te: https://hapdemakroon.nl