Huis­art­sen­prak­tijk Reinartz
Rijksweg 29 (2e verdieping)
6271 AC Gulpen
Nederland

Let op! Deze loca­tie is tij­de­lijk alleen op afspraak voor spoed­ge­val­len open (deur­be­leid). Pati­ënt mag geen verkoudheidsklachten/ griep­klach­ten hebben.

Bloed­af­na­me­tij­den:

Dage­lijks tus­sen 8:00–12:00 uur, na tele­fo­ni­sche afspraak 043–4500075

 

Huis­art­sen­prak­tijk Rein­artz
Rijks­weg 29 (2e ver­die­ping)
6271 AC Gul­pen
Neder­land