Huis­art­sen­prak­tijk Mosa Forum
Gubbelstraat 6b
6211 CE Maastricht
Nederland
Telefoon: 0433212309
Website: https://mcmf.nl/

U kunt alleen op afspraak terecht voor bloed­af­na­me en het inle­ve­ren van ande­re lichaams­ma­te­ri­a­len zoals uri­ne, ont­las­ting en kweken. 
Bereik­baar op maan­dag t/m vrij­dag van 08:00 – 17:00 uur op tele­foon­num­mer: 043 321 2309


Let op! Deze loca­tie is tij­de­lijk alleen op afspraak voor spoed­ge­val­len open (deur­be­leid). Pati­ënt mag geen verkoudheidsklachten/ griep­klach­ten hebben.

Bloed­af­na­me­tij­den:
Maan­dag t/m vrij­dag: 08:30 — 10:30 uur
U kunt alleen op afspraak terecht voor bloed­af­na­me en het inle­ve­ren van ande­re lichaams­ma­te­ri­a­len zoals uri­ne, ont­las­ting en kweken.
Bereik­baar op maan­dag t/m vrij­dag van 08:00 – 17:00 uur op tele­foon­num­mer: 043 321 2309

Huis­art­sen­prak­tijk Mosa Forum
Gub­bel­straat 6b
6211 CE Maas­tricht
Neder­land
Tele­foon: 0433212309
Web­si­te: https://mcmf.nl/