Medisch Kwar­tier Nieu­we Houthaven
Revaleiland 74
1014 ZG Amsterdam
Nederland

Let op! Deze loca­tie is gesloten. 

Bloed­af­na­me­tij­den:
Maan­dag, dins­dag en don­der­dag van 08:00 uur tot 11:00 uur

Bloed­af­na­me­lo­ca­tie in de apotheek

Medisch Kwar­tier Nieu­we Hout­ha­ven
Reva­lei­land 74
1014 ZG Amster­dam
Neder­land