Aster­weg Medisch Cen­trum Noord
Asterweg 6
1031 HN Amsterdam
Nederland

Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van een (huis)arts, bloed laten prik­ken en ander mate­ri­aal inle­ve­ren zoals uri­ne en/of ontlasting.
Gelie­ve voor­af bel­len voor een afspraak op tele­foon­num­mer: 020 308 1777


Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van een (huis)arts, bloed laten prik­ken en ander mate­ri­aal inle­ve­ren zoals uri­ne en/of ontlasting.
Gelie­ve voor­af bel­len voor een afspraak op tele­foon­num­mer: 020 308 1777.

De bloed­af­na­me wordt ver­richt door het per­so­neel van de huisarts.

Ope­nings­tij­den:
Maan­dag, don­der­dag en vrij­dag: 08:00 — 17:00 uur
Dins­dag en woens­dag: 08:00 — 19:00 uur

Aster­weg Medisch Cen­trum Noord
Aster­weg 6
1031 HN Amster­dam
Neder­land
Tele­foon: 0203081777
Web­si­te: https://asterwegmc.nl/