Het RHMDC is een nieu­we samen­wer­king aan­ge­gaan met Trom­bo­Vi­taal, dat onder­deel is van Vital10. Vital10 helpt om pati­ën­ten inzicht te krij­gen in hun gezond­heid op een laag­drem­pe­li­ge manier. Hoe zij dit doen, dat leest u op www.Vital10.nl. Hier­on­der een reac­tie van Vital10 over de samen­wer­king met het RHMDC.

Wij zijn blij met de samen­wer­kings­over­een­komst die wij met Rei­nier Haga MDC heb­ben gete­kend. Het belooft een mooie samen­wer­king te wor­den met als doel om zowel de huis­arts, als de pati­ënt onder­steu­ning te bie­den bij zorg op afstand.”

Natas­ja Snij­ders, Vital10