De link naar onze lab­gids is aan­ge­past naar labgids.nl. Alle ande­re vari­a­ties van het inter­net­adres zijn niet meer bena­der­baar. De lab­gids is ook vernieuwd.
Labgids.nl is een onli­ne hand­lei­ding voor onder­zoe­ken en bepa­lin­gen. U kunt bij­voor­beeld bekij­ken wat de bewaarconditie/conservering, bewaar­pe­ri­o­de, het tarief, pro­to­col­len, de mini­ma­le afna­me­hoe­veel­heid en inter­pre­ta­tie van een onder­zoek is.