Trom­bo­se­dienst

Trom­bo­se­dienst

Per 1 janu­a­ri 2020 is Trom­bo­se­dienst Delft onder­deel gewor­den van het RHMDC.

Als pati­ënt van Trom­bo­se­dienst Delft ver­an­dert er voor u niets. U wordt door dezelf­de mede­wer­kers bege­leid. Het eni­ge wat ver­an­dert, is de naam op uw fac­tuur. Daar staat per 1 janu­a­ri 2020 RHMDC vermeld.

Ook de con­tact­ge­ge­vens van de Trom­bo­se­dienst Delft ver­an­de­ren voor­lo­pig niet.
Stich­ting Trom­bo­se­dienst Delft en omstre­ken
Mer­cu­ri­us­weg 1
2624 BC Delft
Tel (015) 213 14 44
Fax (015) 215 96 08
e‑mail: antistollingscentrum@reinier-mdc.nl 

Ope­nings­tij­den en bereik­baar­heid van Trom­bo­se­dienst Delft.

Wilt u meer weten over de Trom­bo­se­dienst? Wij ver­wij­zen u graag door naar de web­si­te van Trom­bo­se­dienst Delft. Hier kunt u alle infor­ma­tie terugvinden.