Vaca­tu­res

Team­lei­der Admi­ni­stra­tie

Spij­ke­nis­se / Delft
32 uur
“Saai is het hier nooit hoor”, ver­telt Con­ny Haak, team­lei­der admi­ni­stra­tie, lachend. “Het rond krij­gen van de roos­ters is op som­mi­ge dagen best een uit­da­ging. Maar als we aan het ein­de van de dag de dag­pro­duc­tie op tijd heb­ben ver­werkt, … Lees meer

Ana­list kli­ni­sche che­mie

Zoe­ter­meer
36 uur
Ben jij een ech­te doe­ner? En ben je enthou­si­ast en soci­aal inge­steld? Vind jij onder­zoek doen met behulp van inno­va­tie­ve tech­nie­ken in bloed, liquor, uri­ne en semen fas­ci­ne­rend? Dan pra­ten we graag met jou ver­der over onze vaca­tu­re van ana­list … Lees meer

Ana­list kli­ni­sche che­mie

Delft
32 uur
“Wer­ken op een rou­ti­ne lab saai?, Echt niet!”, ver­telt Niels van der Hoe­ven, ana­list, lachend. “Het is juist ont­zet­tend afwis­se­lend. Als rou­le­rend ana­list sta je tel­kens op een ande­re werk­plek. De ene dag doe je de bui­zen­post, de vol­gen­de dag … Lees meer