Vaca­tu­res

Assis­tent analist

Delft
0 uur
Ben je altijd al nieuws­gie­rig geweest naar hoe het er in 1 van de groot­ste labo­ra­to­ria van Neder­land aan toe­gaat? Dan is dit je kans!Dagelijks ver­zor­gen wij 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re de GGD, huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Voorburg

Voor­burg
15 uur
Ben jij die klant­vrien­de­lij­ke mede­wer­ker bloed­af­na­me? Ben je iemand met pit, die de uit­da­ging aan­neemt om op een dyna­mi­sche werk­plek goe­de zorg en ser­vi­ce te ver­le­nen aan pati­ën­ten? Rea­geer dan snel!Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(Reinier … Lees meer

Coör­di­na­tor bloedafname

Lei­den
32 uur
Wij zijn voor onze loca­tie in Lei­den op zoek naar een Coör­di­na­tor bloed­af­na­me voor 32 uur per week. Ben jij mede­wer­ker bloed­af­na­me en heb jij lei­ding­ge­ven­de skills? Dan biedt deze vaca­tu­re jou de ultie­me kans om lang gekoes­ter­de ambi­ties wer­ke­lijk­heid … Lees meer

Arts micro­bi­o­loog

Delft
36 uur
Wer­ken bij het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (RHMDC), bete­kent wer­ken bij één van de gro­te­re medi­sche labo­ra­to­ria in Neder­land. In ver­band met een zwan­ger­schaps­ver­van­ging zoekt de vak­groep medi­sche micro­bi­o­lo­gie een waar­ne­mer voor 0.8 fte.Het RHMDC is onder­deel van de … Lees meer