Vaca­tu­res

Hemovi­gi­lan­tie con­su­lent

Delft
24 uur
“Con­tro­le en nale­ving van het trans­fu­sie­be­leid en het trans­fu­sie­pro­to­col is essen­ti­eel”, ver­telt Mari­an­ne Zijlstra, kli­nisch che­mi­cus. “Als hemovi­gi­lan­tie con­su­lent lever je dan ook een belang­rij­ke bij­dra­ge aan goe­de pati­ën­ten­zorg in ons top­kli­nisch zie­ken­huis. Dat maakt dit zo’n boei­en­de, afwis­se­len­de en … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Amster­dam (oproep)

Amster­dam of Lei­den
0 uur
Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Daar­om zijn wij zo blij met jou als mede­wer­ker bloed­af­na­me. Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum … Lees meer

Mede­wer­ker labo­ra­to­ri­um

Amster­dam
21 uur
Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(Reinier Haga MDC).is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga Groep. Het Rei­nier Haga MDC ver­zorgt 1e en 2e lijns dia­gnos­tiek voor onder ande­re huis­art­sen, zie­ken­hui­zen, ver­los­kun­di­gen, arbo­dien­sten, (verpleeg)klinieken en zelf­stan­di­ge … Lees meer