Vaca­tu­res

Patho­loog (fel­low)

Delft
45 uur
Wer­ken bij het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum (Rei­nier Haga MDC), bete­kent wer­ken bij één van de gro­te­re medi­sche labo­ra­to­ria in Neder­land. Het Rei­nier Haga MDC is onder­deel van de Rei­nier Haga Groep en ope­reert op lan­de­lijk niveau. Wij leve­ren … Lees meer

Logis­tiek mede­wer­ker (oproep)

Delft / Spij­ke­nis­se
0 uur
Vind jij het leuk om onder­weg te zijn? Houd jij van ver­ant­woor­de­lijk werk? Dan is de vaca­tu­re van logis­tiek mede­wer­ker jou onge­twij­feld op het lijf geschreven!Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC).is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de … Lees meer