Vaca­tu­res

Team­lei­der che­mie

Delft
32 uur
“In de rol van team­lei­der start je nu op een mooi moment. De mul­ti-loca­tie orga­ni­sa­tie groeit,de plan­nen voor een splin­ter­nieuw labo­ra­to­ri­um krij­gen steeds meer vorm en er wordt druk­ge­spro­ken met labo­ra­to­ria in de regio om inten­sie­ver te gaan samen­wer­ken”, ver­telt … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me

Delft en Naald­wijk
20 uur
Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Dat maakt jou zo’n gewaar­deer­de mede­wer­ker bloedafname.Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC), is een zelf­stan­dig … Lees meer

Ana­list medi­sche micro­bi­o­lo­gie

Delft
32 uur
Zon­der jouw inzet geen cor­rec­te uit­slag: samen met je collega’s en art­sen-micro­bi­o­loog zorg je ervoor dat de pati­ën­ten­ma­te­ri­a­len op de juis­te manier gea­na­ly­seerd worden.Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC)is een zelf­stan­dig bedrijfs­on­der­deel bin­nen de Rei­nier Haga … Lees meer

Mede­wer­ker ICT

Delft
36 uur
“Geen dag is het­zelf­de, maar toch moe­ten we gestruc­tu­reerd aan pro­jec­ten wer­ken. Dat maakt de func­tie van ICT-mede­wer­ker in ons labo­ra­to­ri­um juist zo dyna­misch”, ver­telt John Schee­pers, mana­ger Labo­ra­to­ri­um Infor­ma­ti­se­ring en Auto­ma­ti­se­ring (I&A). “Daar­naast heb je con­tact met ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes … Lees meer

Begin­nend of erva­ren IVF-ana­­list

Voor­burg
31 uur
“Het Dia­co­nes­sen­huis Voor­burg staat bekend om haar ver­re­gaan­de medi­sche exper­ti­se op het gebied van zorg voor Moe­der en Kind, wer­ken in het IVF-lab hier maakt dat nog eens extra bij­zon­der.” zegt Ellen Rijn­ders, kli­nisch embry­o­loog en hoofd IVF-lab. “Het zien … Lees meer