Vaca­tu­res

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Amster­dam

Amster­dam
15 uur
Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Daar­om zijn wij zo blij met jou als mede­wer­ker bloedafname.Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC).is … Lees meer

Busi­ness con­trol­ler

Delft
36 uur
“Wij zijn een sterk groei­en­de, suc­ces­vol­le labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie. Om onze ambi­ties voor de komen­de jaren te beha­len is goed finan­ci­eel inzicht onmis­baar. In een tijd van inte­gra­ties en fusies met ande­re labo­ra­to­ria is ver­de­re pro­fes­si­o­na­li­se­ring en ver­zelf­stan­di­ging van onze finan­ci­ë­le struc­tuur … Lees meer