Vaca­tu­res

Ana­list His­to­lo­gie en spe­ci­a­le tech­nie­ken

Delft
32 uur
Ener­zijds doe je bij ons op de Patho­lo­gie nog echt ambach­te­lijk werk en ander­zijds werk je met de modern­ste mole­cu­lai­re dia­gnos­ti­sche tech­nie­ken. Hier­in zijn wij voor­uit­stre­vend. Deze mix van werk­zaam­he­den, dát is wat het wer­ken bij ons leuk maakt, ver­telt … Lees meer

Ana­list Kli­ni­sche Che­mie (Chemie/Hematologie)

Delft
32 — 36 uur
“Wer­ken op een rou­ti­ne lab saai?, Echt niet!”, ver­telt Niels van der Hoe­ven, ana­list, lachend. “Het is juist ont­zet­tend afwis­se­lend. Als rou­le­rend ana­list sta je tel­kens op een ande­re werk­plek. De ene dag doe je de bui­zen­post, de vol­gen­de dag het … Lees meer