Vaca­tu­res

Kli­nisch che­mi­cus in oplei­ding

Delft
38 uur
Labo­ra­to­ri­um Orga­ni­sa­tie­Het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum is een zelf­stan­dig onder­deel van de Rei­nier Haga Groep. Het RHMDC is een uit­da­gen­de mul­ti­dis­ci­pli­nai­re orga­ni­sa­tie en omvat zowel het spe­ci­a­lis­me kli­ni­sche che­mie als medi­sche immu­no­lo­gie, medi­sche micro­bi­o­lo­gie en patho­lo­gie en behoort tot … Lees meer

Kli­nisch che­misch ana­list

Zoe­ter­meer
36 uur
Ben jij een ech­te doe­ner? En ben je enthou­si­ast en soci­aal inge­steld? Vind jij onder­zoek doen met behulp van inno­va­tie­ve tech­nie­ken in bloed, liquor, uri­ne en semen fas­ci­ne­rend? Dan pra­ten we graag met jou ver­der over onze vaca­tu­re van kli­nisch … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me Zoe­ter­meer

Zoe­ter­meer
24 uur
Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Daar­om zijn wij zo blij met jou als mede­wer­ker bloedafname.Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC).is … Lees meer