Vaca­tu­res

Ana­list chro­ma­to­gra­fie

Delft
36 uur
Heb jij affi­ni­teit met instru­men­te­le ana­ly­ses en gespe­ci­a­li­seerd bio-ana­ly­tisch onder­zoek? En word jij blij van een uit­da­gen­de baan bin­nen een labo­ra­to­ri­um met een gro­te vari­a­tie aan appa­ra­tuur en tech­nie­ken? Dan ben jij de ana­list chro­ma­to­gra­fie die wij zoeken.Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, … Lees meer

Team­lei­der patho­lo­gie

Delft
32 uur
“Als team­lei­der patho­lo­gie kom je te wer­ken bij één van de gro­te­re medi­sche labo­ra­to­ria in Neder­land. De orga­ni­sa­tie groeit nog steeds en de plan­nen voor een splin­ter­nieuw labo­ra­to­ri­um krij­gen steeds meer vorm. Ook wordt druk gespro­ken met labo­ra­to­ria in de … Lees meer

Mede­wer­ker bloed­af­na­me

Delft en Naald­wijk
20 uur
Jij ziet bij bin­nen­komst van de pati­ënt gelijk hoe jij hem of haar op het gemak stelt voor­dat jij gaat bloed­prik­ken. Dat maakt jou zo’n gewaar­deer­de mede­wer­ker bloedafname.Jouw toe­kom­sti­ge werk­ge­ver, het Rei­nier Haga Medisch Dia­gnos­tisch Cen­trum B.V.(RHMDC), is een zelf­stan­dig … Lees meer

Seni­or com­mu­ni­ca­tie advi­seur

Delft
32 uur
“Waar zal ik begin­nen? Een nieu­we orga­ni­sa­tie­struc­tuur, con­cre­te plan­nen voor de bouw van een nieuw labo­ra­to­ri­um én niet te ver­ge­ten een nieu­we naam. Ik noem het in één adem, maar het zijn stuk voor stuk pro­jec­ten waar­van de impact groot … Lees meer

Kli­nisch che­misch ana­list

Zoe­ter­meer
32 uur
Ben jij een ech­te doe­ner? En ben je enthou­si­ast en soci­aal inge­steld? Vind jij onder­zoek doen met behulp van inno­va­tie­ve tech­nie­ken in bloed, liquor, uri­ne en semen fas­ci­ne­rend? Dan pra­ten we graag met jou ver­der over onze vaca­tu­re van kli­nisch … Lees meer