We heb­ben een open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie in Amster­dam geopend:

Ambon­plein 55
1094 PW Amsterdam

De nieu­we loca­tie is van maan­dag t/m vrij­dag geo­pend van 08:30 – 13:00 uur.
Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van de (huis)arts, bloed laten prik­ken en ander mate­ri­aal inle­ve­ren zoals uri­ne en/of ontlasting.

Neemt u bij uw bezoek aan deze open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie wel de vol­gen­de items mee zodat wij uw aan­vraag vlot en cor­rect kun­nen afhandelen:

  • Het ori­gi­ne­le aan­vraag­for­mu­lier dat u gekre­gen heeft van uw (huis)arts;
  • Een gel­dig legitimatiebewijs;
  • Uw ver­ze­ke­rings­pas.

Alle ande­re loca­ties vindt u hier.