Actu­e­le infec­tie­ziek­ten infor­ma­tie voor huis­art­sen voor de maand novem­ber; stand van zaken griep.

Stand van zaken griep 2018

Er is momen­teel wei­nig griep in Neder­land. In de week van 15 tot en met 21 okto­ber 2018 (week 42) wer­den 33 men­sen op de 100.000 inwo­ners met griep­ach­ti­ge klach­ten gerap­por­teerd door de huis­arts peil­sta­ti­ons par­ti­ci­pe­rend in NIVEL Zorg­re­gi­stra­ties eer­ste lijn. Dit ligt onder de epi­de­mi­sche grens van 51 per 100.000 inge­schre­ven patiënten.

Bron : RIVM
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Surveillance/Stand_van_zaken_griep