We heb­ben een open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie in Vlaar­din­gen geopend:

Emma­hof
Hof­laan 43c
3134 AC Vlaardingen

Maan­dag t/m vrij­dag: 08:00 uur — 12:00 uur en 12:30 uur — 16:00 uur
Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van de (huis)arts, bloed laten prik­ken en ander mate­ri­aal inle­ve­ren zoals uri­ne en/of ontlasting.

Neemt u bij uw bezoek aan deze open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie wel de vol­gen­de items mee zodat wij uw aan­vraag vlot en cor­rect kun­nen afhandelen:

  • Het ori­gi­ne­le aan­vraag­for­mu­lier dat u gekre­gen heeft van uw (huis)arts;
  • Een gel­dig legitimatiebewijs;
  • Uw ver­ze­ke­rings­pas.

Alle ande­re loca­ties vindt u hier.