Data uit­wis­se­ling met het RIVM

Onze afde­ling Micro­bi­o­lo­gie loopt voor­op als het gaat om data uit­wis­se­ling met het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mili­eu (RIVM). Een goed voor­beeld hier­van is de data uit­wis­se­ling m.b.t. anti­bi­o­ti­ca­re­sis­ten­tie (ABR). De diver­se labo­ra­to­ria en het RIVM kun­nen effi­ci­ënt data uit­wis­se­len door gebruik te maken van de Neder­land­se Labcodeset.
Onze arts-micro­bi­o­loog Leo Smeets legt in deze video van het RIVM uit wat de meer­waar­de is om als labo­ra­to­ri­um in te stap­pen bij het pro­ject Een­heid van Taal.