Wij den­ken graag met u mee naar de moge­lijk­he­den bij u in de praktijk”

Uw Regio­co­ör­di­na­tor Diagnostiek

Per regio heb­ben wij een Regio­co­ör­di­na­tor Dia­gnos­tiek. U kunt con­tact opne­men met de Regio­co­ör­di­na­tor Dia­gnos­tiek voor al uw vra­gen. Hier­bij kunt u den­ken aan vra­gen op het gebied van logis­tiek, ser­vi­ce, dien­sten­pak­ket, beschik­ba­re mate­ri­a­len etc. Heeft u een onge­brui­ke­lijk of gek­ke vraag, schroom niet om onze Regio­co­ör­di­na­tor Dia­gnos­tiek te bena­de­ren! Zij hel­pen u graag.

 

Regio­co­ör­di­na­tor Diagnostiek

Con­tact­ge­ge­vens

Agee­th Vollaard

 

+316 22 19 74 92

A.Vollaard@rdgg.nl

Debo­rah de Graaf

 

+316 12 80 49 09

D.deGraaf@rdgg.nl

Hes­ter Folmer

 

+316 22 84 91 18

H.Folmer@reinier-mdc.nl

Karin Brou­wer

 

+316 45 76 08 71

K.Brouwer@reinier-mdc.nl

Majus­ka van Leeu­wen – Zwet

 

+316 20 42 04 80

M.vanLeeuwen@reinier-mdc.nl

Mireil­le de Groot

 

+316 83 16 44 95

M.deGroot@reinier-mdc.nl

Simo­ne Varenkamp

 

+316 30 07 84 40

S.Varenkamp@reinier-mdc.nl

Tan­ja Tummers

 

+316 30 07 81 75

T.Tummers@reinier-mdc.nl

 

Heeft u een alge­me­ne vraag voor ons team Regio­co­ör­di­na­to­ren Dia­gnos­tiek? Dan kunt u mai­len naar: regiosupport@reinier-mdc.nl

Zie IRR bestand om de juis­te Regio­co­ör­di­na­tor Dia­gnos­tiek te tonen aan de zorg­ver­le­ners. Alleen na inlog zicht­baar maken voor Zorgverlener.