Thuis­prik­plan­ning

In de mees­te regio’s bie­den wij de dienst thuis­prik­ken aan. U kunt via onder­staan­de con­tact­ge­ge­vens een thuis­prik door­ge­ven. Klik hier voor meer infor­ma­tie over de voor­waar­den van het aan­le­ve­ren van een thuis­prik. U kunt uw thuis­prik faxen of tele­fo­nisch doorgeven.

Adhe­rent gebied  
Tele­foon: 070 340 1223
Fax: 070 340 1227
E‑mail thuisprikken@rdgg.nl

 

Regio Amster­dam  
Tele­foon: 06 10 08 86 29
Fax: 020 408 4724

 

Regio Heer­len  
Tele­foon: 045 571 7727
Fax: 045 571 0737

 

Regio Spij­ke­nis­se  
Tele­foon: 0181 690 109
Fax: 0181 610 711