Wij hel­pen u graag”

Door heel Neder­land heb­ben wij zoge­noem­de voor­be­wer­kings­la­bo­ra­to­ria (VBL). Zij bewer­ken het mate­ri­aal voor­dat het naar het cen­tra­le labo­ra­to­ri­um in Delft gaat. Onder­staand vindt u de con­tact­ge­ge­vens van deze diver­se locaties.

Loca­ties

Door heel Neder­land heb­ben wij zoge­noem­de voor­be­wer­kings­la­bo­ra­to­ria. Zij bewer­ken het mate­ri­aal voor­dat het naar het cen­tra­le labo­ra­to­ri­um in Delft gaat.
Indien u vra­gen heeft, kunt u het bes­te con­tact opne­men met ons Klant Infor­ma­tie Cen­trum.
Mocht u toch het des­be­tref­fen­de voor­be­wer­kings­la­bo­ra­to­ri­um wil­len berei­ken, dan kan dat met onder­staan­de contactgegevens.

 

Loca­tie

Tele­foon

Fax

Amster­dam 020 408 1869 020 408 4724
Delft 088 260 4000 015 260 4540
Heer­len 045 571 7727 045 571 0737
Naald­wijk (BCW) 017 463 7726 0174 637 719
Den Haag (Reef) 015 270 6888 070 340 1227
Spij­ke­nis­se 0181 690 109 0181 610 711
Voorburg/Rijswijk 070 336 0714 070 394 2400
Voor­hof 015 260 5071 015 260 5070