Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.”

Labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­lis­ten

Voor vak­in­hou­de­lij­ke vra­gen en/of de inter­pre­ta­tie van de uit­sla­gen kunt u recht­streeks con­tact opne­men met onze labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­lis­ten. U kunt even­tu­eel ook con­tact opne­men met het Klant Infor­ma­tie Cen­trum voor uit­sla­gen. Heeft u een vraag bui­ten de ope­nings­tij­den van de afde­lin­gen, dan kunt u con­tact ope­nen met het 24-uurs labo­ra­to­ri­um. Zij ver­bin­den u door naar de dienst­doen­de laboratoriumspecialist.

 

Labo­ra­to­ri­um­spe­ci­a­list

Tele­foon

Bereik­baar­heid

Kli­nisch Chemicus 015 260 4948

Maan­dag t/m vrij­dag tus­sen 08:30 uur en 17:30 uur.

Na 17:00 uur via het 24-uurs labo­ra­to­ri­um vra­gen om de dienst­doen­de kli­nisch che­mi­cus van het laboratorium.

Arts-Micro­bi­o­loog 015 260 4861 Maan­dag t/m vrij­dag tus­sen 08:30 uur en 17:30 uur.
Na 17:30 uur via het 24-uurs labo­ra­to­ri­um vra­gen om de dienst­doen­de microbioloog.
Medisch Immu­no­loog 015 260 4526

Maan­dag t/m vrij­dag tus­sen 08:30 uur en 17:00 uur. 4436

Na 17:00 uur via het 24-uurs labo­ra­to­ri­um vra­gen om de dienst­doen­de immunoloog.

Patho­loog 015 260 4559 Maan­dag t/m vrij­dag tus­sen 08:30 uur en 17:30 uur.
     
Klant Infor­ma­tie Centrum 088 260 4000 Maan­dag t/m vrij­dag tus­sen 08:00 uur en 17:00 uur.