Wij hel­pen u graag

Alge­meen

Ons Klant Infor­ma­tie Cen­trum is bereik­baar voor vra­gen en het maken van afspra­ken. We maken onder­scheid in 3 regio’s. In onder­staan­de tabel vindt u het tele­foon­num­mer van uw regio.

Bent u woon­ach­tig in:

Delft/Westland/
Haag­lan­den

015 260 4508

Lim­burg

045 571 7727

Ove­ri­ge regio’s in Neder­land

0181 690 109

Klach­ten

Indien u een klacht, tip of sug­ges­tie heeft, kunt u con­tact opne­men met ons kwa­li­teits­team op rhmdc-kwaliteit@rdgg.nl of via het tele­foon­num­mer 015 260 4906. Com­pli­men­ten of goe­de erva­rin­gen zijn ook van har­te wel­kom op boven­ge­noem­de con­tact­ge­ge­vens.

Meer infor­ma­tie

Indien u meer infor­ma­tie wil over RHMDC of inte­res­se heeft om uw dia­gnos­tiek door RHMDC te laten ver­zor­gen, kunt u een e-mail stu­ren naar regiosupport@reinier-mdc.nl. Wij nemen aan de hand van uw e-mail con­tact met u op.