Wij hel­pen u graag

Klant Con­tact Cen­trum

Ons Klant Con­tact Cen­trum is van 08:00 tot 17:00 uur bereik­baar voor vra­gen en het maken van afspra­ken op 088 260 4000.

Adres

Hoofd­ves­ti­ging RHMDC
Rei­nier de Graaf­weg 7   
2625 AD Delft

Post­bus    
Post­bus 5011   
2600 GA Delft

Web­si­te

De web­si­te werkt het bes­te met inter­net­brow­ser Goog­le Chro­me of Micro­soft Egde. Indien u inlog- of bestel­pro­ble­men ervaart op onze web­si­te, vra­gen wij u om eer­der­ge­noem­de brow­ser te gebrui­ken. Indien u in deze brow­ser nog moei­lijk­he­den ervaart, kunt u con­tact opne­men via websitesupport@reinier-mdc.nl. Uw e‑mail wordt zo snel moge­lijk in behan­de­ling geno­men. 

Klach­ten

Indien u een klacht, tip of sug­ges­tie heeft, kunt u con­tact opne­men met ons kwa­li­teits­team op rhmdc-kwaliteit@rdgg.nl. Com­pli­men­ten of goe­de erva­rin­gen zijn ook van har­te wel­kom op boven­ge­noem­de con­tact­ge­ge­vens.

Meer infor­ma­tie

Indien u meer infor­ma­tie wil over RHMDC of inte­res­se heeft om uw dia­gnos­tiek door RHMDC te laten ver­zor­gen, kunt u een e‑mail stu­ren naar regiosupport@reinier-mdc.nl. Wij nemen aan de hand van uw e‑mail con­tact met u op.