Wij hel­pen u graag

Alge­meen

Ons Klant Infor­ma­tie Cen­trum is bereik­baar voor vra­gen en het maken van afspra­ken op 088 260 4000.

 

Klach­ten

Indien u een klacht, tip of sug­ges­tie heeft, kunt u con­tact opne­men met ons kwa­li­teits­team op rhmdc-kwaliteit@rdgg.nl. Com­pli­men­ten of goe­de erva­rin­gen zijn ook van har­te wel­kom op boven­ge­noem­de con­tact­ge­ge­vens.

Meer infor­ma­tie

Indien u meer infor­ma­tie wil over RHMDC of inte­res­se heeft om uw dia­gnos­tiek door RHMDC te laten ver­zor­gen, kunt u een e-mail stu­ren naar regiosupport@reinier-mdc.nl. Wij nemen aan de hand van uw e-mail con­tact met u op.