test2

  Afstand 30 km20 km10 km5 km Annu­leer Selec­teer   Afstand         Pla­ce­hol­der sto­re name. Pla­ce­hol­der dis­tan­ce. Pla­ce­hol­der address. Web­si­te pla­ce­hol­der. Email pla­ce­hol­der. Telep­ho­ne pla­ce­hol­der. Fax...

Feest­da­gen­slui­ting bloed­af­na­me­pun­ten

Op Goe­de Vrij­dag zijn de onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties geo­pend. Kijk voor de ope­nings­tij­den in het over­zicht van de bloed­af­na­me­lo­ca­ties. 2e paas­dag en op een aan­tal ande­re aan­ko­men­de feest­da­gen zijn al onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties...

Data uit­wis­se­ling met het RIVM

Data uit­wis­se­ling met het RIVM Onze afde­ling Micro­bi­o­lo­gie loopt voor­op als het gaat om data uit­wis­se­ling met het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mili­eu (RIVM). Een goed voor­beeld hier­van is de data uit­wis­se­ling m.b.t....