test2

            Pla­ce­hol­der sto­re name. Pla­ce­hol­der address. Web­si­te placeholder. Email placeholder. Telep­ho­ne placeholder. Fax placeholder. Descrip­ti­on placeholder. Bloed­af­na­me­tij­den   Neem con­tact met...

Feest­da­gen­slui­ting bloedafnamepunten

Op Goe­de Vrij­dag zijn de onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties geo­pend. Kijk voor de ope­nings­tij­den in het over­zicht van de bloed­af­na­me­lo­ca­ties. 2e paas­dag en op een aan­tal ande­re aan­ko­men­de feest­da­gen zijn al onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties...

Data uit­wis­se­ling met het RIVM

Data uit­wis­se­ling met het RIVM Onze afde­ling Micro­bi­o­lo­gie loopt voor­op als het gaat om data uit­wis­se­ling met het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mili­eu (RIVM). Een goed voor­beeld hier­van is de data uit­wis­se­ling m.b.t....