Ver­goe­ding PCR-test voor COVID-19

Graag geven wij u een upda­te over de ver­goe­ding van het aan­vra­gen van de PCR- test, de meest gebruik­te test om vast te stel­len of iemand het coro­na­vi­rus heeft. De PCR-test voor COVID-19 wordt bekos­tigd van­uit het OGZ Open­ba­re...

Bloed­af­na­me­lo­ca­ties geslo­ten op Bevrijdingsdag

Op dins­dag 5 mei, Bevrij­dings­dag, zijn de onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties geslo­ten. Ook op Hemel­vaarts­dag en met Pink­ste­ren zijn onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties geslo­ten. Hier­on­der de data voor u op een rijtje: Dins­dag 5 mei  – Bevrijdingsdag...

RHMDC Webi­nar don­der­dag 23 april 20.00–22.00 uur

‘Met de juis­te dia­gnos­tiek krij­gen wij het coro­na­vi­rus (SARS-Cov‑2) onder controle’. RHMDC orga­ni­seert op don­der­dag 23 april 2020 een gra­tis webi­nar, waar­voor accre­di­ta­tie is aan­ge­vraagd. Tij­dens het webi­nar wordt inge­gaan op de nieuw­ste...