Rei­nier de Graaf Gasthuis
Reinier de Graafweg 5
2625 AD Delft
Nederland

Fun­dus­fo­to­gra­fie
U kunt alleen terecht voor fun­dus­fo­to­gra­fie op afspraak én met een ver­wijs­brief van de (huis)arts. Voor een afspraak belt u met tele­foon­num­mer: 088–2604000

Bloed­af­na­me voor pati­ën­ten van IVF-poli Voorburg
Voor pati­ën­ten van de IVF-poli in Voor­burg zijn er, naast de regu­lie­re ope­nings­tij­den op diver­se loca­ties, ook op zon­dag en alle feest­da­gen moge­lijk­he­den in het Rei­nier de Graaf Gast­huis van 10.30 uur — 10.45 uur.


Bloed­af­na­me­tij­den:
Maan­dag t/m vrij­dag: 07:00 — 17:30 uur
Zater­dag: 08.30 — 10.30 uur
Gang C
Fun­dus­fo­to­gra­fie moge­lijk, klik op deze loca­tie voor meer informatie.
Klik voor meer infor­ma­tie voor pati­ën­ten van de IVF-poli op deze locatie.

Rei­nier de Graaf Gast­huis
Rei­nier de Graaf­weg 5
2625 AD Delft
Neder­land