Medisch Cen­trum Mediport
Hoofdweg 572a
1055 AB Amsterdam
Nederland


Bloed­af­na­me­tij­den:
Maan­dag t/m vrij­dag: 08.00 — 12.00 uur

Na 12:00 uur ver­zoe­ken wij u om con­tact op te nemen met ons Klant Con­tact Cen­trum op tele­foon­num­mer: 088 260 4000.
Zij maken dan een afspraak voor u bij onze loca­tie aan de Over­schie­straat 59A.

Medisch Cen­trum Medi­port
Hoofd­weg 572a
1055 AB Amster­dam
Neder­land