Kei­zers­hof
Floralaan 110
2643 HD Pijnacker
Nederland

Fun­dus­fo­to­gra­fie
Een­maal per maand op woens­dag­avond: 18:00 — 21:00 uur
U kunt alleen terecht voor fun­dus­fo­to­gra­fie op afspraak én met een ver­wijs­brief van de (huis)arts. Voor een afspraak belt u met tele­foon­num­mer: 0152604508


Bloed­af­na­me­tij­den:
Maan­dag t/m vrij­dag: 07.00 — 12.00 uur

Fun­dus­fo­to­gra­fie moge­lijk, klik op deze loca­tie voor meer informatie.

Kei­zers­hof
Flor­alaan 110
2643 HD Pijn­ac­ker
Neder­land