Huis­art­sen­prak­tijk Maasbracht
Echterstraat 5
6051 EW Maasbracht
Nederland

Let op! Deze loca­tie is tij­de­lijk alleen op afspraak voor spoed­ge­val­len open (deur­be­leid). Pati­ënt mag geen verkoudheidsklachten/ griep­klach­ten hebben.

Bloed­af­na­me­tij­den:

Zon­der afspraak, dage­lijks tus­sen 8:00–10:30 uur

Huis­art­sen­prak­tijk Maas­bracht
Ech­ter­straat 5
6051 EW Maas­bracht
Neder­land