Huis­art­sen­prak­tijk ’t Zand
Heinsbergerweg 2
6045 CH Roermond
Nederland

Let op! Deze loca­tie is tij­de­lijk alleen op afspraak voor spoed­ge­val­len open (deur­be­leid). Pati­ënt mag geen verkoudheidsklachten/ griep­klach­ten hebben.

Bloed­af­na­me­tij­den:

Dage­lijks tus­sen 8:00–12:00 uur, na tele­fo­ni­sche afspraak 0475–316710

Huis­art­sen­prak­tijk ’t Zand
Heins­ber­ger­weg 2
6045 CH Roer­mond
Neder­land