Huis­art­sen­prak­tijk FH60
Frans Halsstraat 60
1072 BT Amsterdam
Nederland

Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van een (huis)arts, bloed laten prik­ken en ander mate­ri­aal inle­ve­ren zoals uri­ne en/of ontlasting
Gelie­ve voor­af bel­len voor een afspraak op tele­foon­num­mer: 020 2184 190


Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van een (huis)arts, bloed laten prik­ken en ander mate­ri­aal inle­ve­ren zoals uri­ne en/of ontlasting
Gelie­ve voor­af bel­len voor een afspraak op tele­foon­num­mer: 020 2184 190

De bloed­af­na­me wordt ver­richt door het per­so­neel van de huisarts.

Bloed­af­na­me­tij­den:
Maan­dag t/m vrij­dag: 10:00 — 11:30 uur.

Huis­art­sen­prak­tijk FH60
Frans Hals­straat 60
1072 BT Amster­dam
Neder­land
Tele­foon: 0880030600
Web­si­te: http://www.fh60.nl/