Huis­art­sen­prak­tijk Deunisvelt
Zandeveltplein 39
2692 AH 's Gravenzande
Nederland

U kunt alleen terecht voor fun­dus­fo­to­gra­fie op afspraak én met een ver­wijs­brief van de (huis)arts. Voor een afspraak belt u met tele­foon­num­mer: 0882604000


Let op! Deze loca­tie is tij­de­lijk gesloten.

Bloed­af­na­me­tij­den:
Maan­dag t/m vrij­dag: 08.00 — 09.00 uur

Fun­dus­fo­to­gra­fie moge­lijk, klik op deze loca­tie voor meer informatie.
Let op! Deze loca­tie is 21&22 mei gesloten
Huis­art­sen­prak­tijk Deu­nis­velt
Zan­de­velt­plein 39
2692 AH ’s Gra­ven­zan­de
Neder­land