Huis­art­sen­prak­tijk Bolnes
Dintelstraat 64
2987 TB Ridderkerk
Nederland

Bloed­af­na­me­tij­den:

Maan­dag t/m vrij­dag van 8.00 – 11.00 uur & 14:00 – 16:00 uur

Indien u geen pati­ënt bij de prak­tijk bent, graag eerst naar de prak­tijk bel­len om een bloed­af­na­me afspraak te maken.

Tele­foon­num­mer: 0180–412107

Huis­art­sen­prak­tijk Bol­nes
Din­tel­straat 64
2987 TB Rid­der­kerk
Neder­land