Huis­art­sen­prak­tijk LemmerRijn
Albert Koopmanstraat 3a
8531 HC Lemmer
Nederland
Telefoon: 0514564900

U kunt alleen op afspraak terecht voor bloed­af­na­me en het inle­ve­ren van ande­re lichaams­ma­te­ri­a­len zoals uri­ne, ont­las­ting en kweken.
HAP Lem­mer­Rijn is van 08:00 t/m 17:00 uur bereik­baar op tele­foon­num­mer: 0514 564 900


U kunt alleen op afspraak terecht voor bloed­af­na­me en het inle­ve­ren van ande­re lichaams­ma­te­ri­a­len zoals uri­ne, ont­las­ting en kweken.
HAP Lem­mer­Rijn is van 08:00 t/m 17:00 uur bereik­baar op tele­foon­num­mer: 0514 564 900

Huis­art­sen­prak­tijk Lem­mer­Rijn
Albert Koop­mans­traat 3a
8531 HC Lem­mer
Neder­land
Tele­foon: 0514564900