Gezond­heids­cen­trum Buiksloterham
Distelweg 99
1031 HD Amsterdam
Nederland

Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van een (huis)arts, bloed laten prik­ken en ander mate­ri­aal inle­ve­ren zoals uri­ne en/of ontlasting.
Gelie­ve voor­af bel­len voor een afspraak op tele­foon­num­mer: 020 308 1234


Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van een (huis)arts, bloed laten prik­ken en ander mate­ri­aal inle­ve­ren zoals uri­ne en/of ont­las­ting. 
Gelie­ve voor­af bel­len voor een afspraak op tele­foon­num­mer: 020 308 1234.

De bloed­af­na­me wordt ver­richt door het per­so­neel van de huisarts.

Ope­nings­tij­den:
Maan­dag t/m vrij­dag: 08:00 – 17:00 uur

Gezond­heids­cen­trum Buik­slo­ter­ham
Dis­tel­weg 99
1031 HD Amster­dam
Neder­land
Tele­foon: 020 308 1234
Web­si­te: https://gzc-bsh.nl/