Gezond­heids­cen­trum Amstelkwartier
Amstelbeststraat 56/58
1096 GD Amsterdam
Nederland

Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van een (huis)arts, bloed laten prik­ken en ander mate­ri­aal inle­ve­ren zoals uri­ne en/of ontlasting.
Gelie­ve voor­af bel­len voor een afspraak op tele­foon­num­mer: 020 308 1238.


Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van een (huis)arts, bloed laten prik­ken en ander mate­ri­aal inle­ve­ren zoals uri­ne en/of ont­las­ting.
Gelie­ve voor­af bel­len voor een afspraak op tele­foon­num­mer: 020 308 1238.

Ope­nings­tij­den:
Maan­dag t/m vrij­dag: 08:00 – 17:00 uur

Gezond­heids­cen­trum Amstel­kwar­tier
Amstel­best­straat 56/58
1096 GD Amster­dam
Neder­land