Apo­theek Sam van Houten
Sam van Houtenstraat 1-3
1067 JA Amsterdam
Nederland


Let op! Deze loca­tie is tij­de­lijk gesloten.

Alleen bij nood­za­ke­lij­ke dia­gnos­tiek na tele­fo­nisch over­leg naar de Geuzenhoed 

Bloed­af­na­me­tij­den:
Maan­dag en vrij­dag: 08.00 — 12.00 uur

Dins­dag, woens­dag en don­der­dag: 8.00 — 11.00 uur

Apo­theek Sam van Hou­ten
Sam van Hou­ten­straat 1–3
1067 JA Amster­dam
Neder­land