Ver­nieu­wing labgids.nl

Ver­nieu­wing labgids.nl

De link naar onze lab­gids is aan­ge­past naar labgids.nl. Alle ande­re vari­a­ties van het inter­net­adres zijn niet meer bena­der­baar. De lab­gids is ook ver­nieuwd. Labgids.nl is een onli­ne hand­lei­ding voor onder­zoe­ken en bepa­lin­gen. U...
Emma­hof | Open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie in Vlaar­din­gen

Emma­hof | Open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie in Vlaar­din­gen

We heb­ben een open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie in Vlaar­din­gen geo­pend: Emma­hof Hof­laan 43c 3134 AC Vlaar­din­gen Maan­dag t/m vrij­dag: 08:00 uur — 12:00 uur en 12:30 uur — 16:00 uur Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van...
Nieu­we web­si­te

Nieu­we web­si­te

U zag het natuur­lijk met­een al bij het ope­nen van de web­pa­gi­na, onze nieu­we web­si­te is live! Begin 2014 wer­den bin­nen de Rei­nier de Graaf Groep (RdGG) de eer­ste stap­pen gezet naar een ver­zelf­stan­dig­de labo­ra­to­ri­um­or­ga­ni­sa­tie. Dit heeft op 1...