Infec­tie­ba­ro­me­ter novem­ber

Actu­e­le infec­tie­ziek­ten infor­ma­tie voor huis­art­sen voor de maand novem­ber; stand van zaken griep. Stand van zaken griep 2018 Er is momen­teel wei­nig griep in Neder­land. In de week van 15 tot en met 21 okto­ber 2018 (week 42) wer­den 33 men­sen op de...

Glu­co­se­me­ters via RHMDC

RHMDC biedt als ser­vi­ce glu­co­se­me­ters in bruik­leen aan zorg­ver­le­ners, die klant zijn bij RHDMC, voor gebruik in de huis­art­sen­prak­tijk. De glu­co­se­me­ters wor­den gra­tis aan­ge­bo­den en jaar­lijks omge­ruild voor con­tro­le, zo zijn er altijd...
Ver­nieu­wing labgids.nl

Ver­nieu­wing labgids.nl

De link naar onze lab­gids is aan­ge­past naar labgids.nl. Alle ande­re vari­a­ties van het inter­net­adres zijn niet meer bena­der­baar. De lab­gids is ook ver­nieuwd. Labgids.nl is een onli­ne hand­lei­ding voor onder­zoe­ken en bepa­lin­gen. U...
Emma­hof | Open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie in Vlaar­din­gen

Emma­hof | Open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie in Vlaar­din­gen

We heb­ben een open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie in Vlaar­din­gen geo­pend: Emma­hof Hof­laan 43c 3134 AC Vlaar­din­gen Maan­dag t/m vrij­dag: 08:00 uur — 12:00 uur en 12:30 uur — 16:00 uur Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van...
Klant wor­den van RHMDC

Klant wor­den van RHMDC

Wel­kom bij RHMDC   Heeft u als zorg­ver­le­ner inte­res­se om klant te wor­den bij het RHMDC of heeft u inte­res­se in een vrij­blij­vend gesprek met onze Regio­co­ör­di­na­to­ren? Neem dan con­tact met ons op via de mail: regiosupport@reinier-mdc.nl Voor meer...