RHMDC onder­steunt de nieu­we coro­na-test­lo­ca­tie in Delft

Van­af maan­dag 21 sep­tem­ber start GGD Haag­lan­den in nau­we samen­wer­king met het labo­ra­to­ri­um Rei­nier Haga MDC een coro­na-test­lo­ca­tie aan de Bies­land­seka­de 68 in Delft. RHMDC doet al van­af het begin van de uit­braak de ana­ly­se van de tes­ten voor...

test2

            Pla­ce­hol­der sto­re name. Pla­ce­hol­der address. Web­si­te placeholder. Email placeholder. Telep­ho­ne placeholder. Fax placeholder. Descrip­ti­on placeholder. Bloed­af­na­me­tij­den   Neem con­tact met...