Afspraak maken gewijzigd

Let op: de web­si­te is ver­an­derd! U dient op een ande­re manier een afspraak te maken. De groe­ne balk is gewij­zigd naar een groe­ne knop. Om een afspraak in te plannen: klikt u op ‘Maak een afspraak’ in de groe­ne knop op de home­pa­gi­na. U komt terecht op...

Uit­brei­ding van bloedafnamelocaties

Van­we­ge het Coro­na virus kunt u niet meer zon­der afspraak terecht om bloed te laten prik­ken of (lichaams)materialen (bij­voor­beeld uri­ne) in te leve­ren. Daar­om is het sinds kort moge­lijk om via onze web­si­te een afspraak te maken bij één van onze open­ba­re...