RHMDC Webi­nar don­der­dag 23 april 20.00–22.00 uur

‘Met de juis­te dia­gnos­tiek krij­gen wij het coro­na­vi­rus (SARS-Cov‑2) onder controle’. RHMDC orga­ni­seert op don­der­dag 23 april 2020 een gra­tis webi­nar, waar­voor accre­di­ta­tie is aan­ge­vraagd. Tij­dens het webi­nar wordt inge­gaan op de nieuw­ste...

Feest­da­gen­slui­ting bloedafnamepunten

Op Goe­de Vrij­dag zijn de onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties geo­pend. Kijk voor de ope­nings­tij­den in het over­zicht van de bloed­af­na­me­lo­ca­ties. 2e paas­dag en op een aan­tal ande­re aan­ko­men­de feest­da­gen zijn al onze bloed­af­na­me­lo­ca­ties...

Upda­te 3: RHMDC COVID-19 diagnostiek

“We ver­vier­vou­di­gen de test­ca­pa­ci­teit naar 17.500 per dag”, zo kon­dig­de minis­ter De Jon­ge van Volks­ge­zond­heid 31 maart aan. Dat is nodig om al het zorg­per­so­neel te kun­nen tes­ten bij klach­ten. Als door het RIVM geva­li­deerd labo­ra­to­ri­um voert...