RHMDC biedt snel­le en gevoe­li­ge dia­gnos­tiek voor BIA-ALCL

De afge­lo­pen tijd heeft de NVPC her­haal­de­lijk het ver­hoogd risi­co op een BIA-ALCL (Bre­ast implant asso­ci­a­ted- ana­plas­tisch groot­cel­lig T cel lym­f­oom) onder de aan­dacht gebracht van haar leden. In janu­a­ri 2018 werd in de JAMA een Neder­land­se...