RHMDC waar­schuwt voor nep verpleegkundigen

In de media is momen­teel veel aan­dacht voor zoge­naam­de “nep ver­pleeg­kun­di­gen”. In de mees­te geval­len bel­len twee per­so­nen aan bij oude­re men­sen. In Delft werd het slacht­of­fer zelfs van tevo­ren gebeld om een afspraak te maken. De oplich­ters zeg­gen...

Wij­zi­ging van Serum naar Plasma

RHMDC gaat voor een groot aan­tal che­mie­tes­ten over van serum naar hepa­ri­ne­plas­ma als afna­me­ma­te­ri­aal. Het voor­deel hier­van is dat de door­loop­tijd van de bepa­lin­gen kor­ter wordt, omdat er geen spra­ke is van het nood­za­ke­lijk stol­len van...