Infec­tie­ba­ro­me­ter november

Actu­e­le infec­tie­ziek­ten infor­ma­tie voor huis­art­sen voor de maand novem­ber; stand van zaken griep. Stand van zaken griep 2018 Er is momen­teel wei­nig griep in Neder­land. In de week van 15 tot en met 21 okto­ber 2018 (week 42) wer­den 33 men­sen op...

Glu­co­se­me­ters via RHMDC

RHMDC biedt als ser­vi­ce glu­co­se­me­ters in bruik­leen aan zorg­ver­le­ners, die klant zijn bij RHDMC, voor gebruik in de huis­art­sen­prak­tijk. De glu­co­se­me­ters wor­den gra­tis aan­ge­bo­den en jaar­lijks omge­ruild voor con­tro­le, zo zijn er altijd...

Ver­nieu­wing labgids.nl

De link naar onze lab­gids is aan­ge­past naar labgids.nl. Alle ande­re vari­a­ties van het inter­net­adres zijn niet meer bena­der­baar. De lab­gids is ook vernieuwd. Labgids.nl is een onli­ne hand­lei­ding voor onder­zoe­ken en bepa­lin­gen. U...