ISO 15189:2012 behaald

Sinds 1 janu­a­ri 2018 is het Kli­nisch Che­misch labo­ra­to­ri­um van het Lan­ge­Land Zie­ken­huis toe­ge­tre­den tot het RHMDC. Per 30 maart 2017 draagt het RHMDC de ISO 15189:2012 cer­ti­fi­ce­ring. Van­we­ge deze toe­tre­ding ging het audit­team van de RvA ook...

Open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie geo­pend in Amsterdam

We heb­ben een open­ba­re bloed­af­na­me­lo­ca­tie in Amster­dam geopend: Ambon­plein 55 1094 PW Amsterdam De nieu­we loca­tie is van maan­dag t/m vrij­dag geo­pend van 08:30 – 13:00 uur. Ieder­een kan op deze loca­tie, met een aan­vraag­for­mu­lier van de...