AVG bij RHMDC

      Het is u vast niet ont­gaan dat er per 25 mei een nieu­we AVG van kracht is. Wij, als RHMDC, heb­ben pri­va­cy hoog in het vaan­del. Er wordt zeer ver­trou­we­lijk omge­gaan met per­soons­ge­ge­vens, dit is onder ande­re vast­ge­legd in de...